MEANING OF LIFE MASTERCLASS

UNIK UDDANNELSE DER KOMBINERER
PSYKOTERAPI, SPIRITUALITET OG VIDENSKAB

Uddannelsen varer 9 måneder og henvender sig til alle behandlere, terapeuter, coaches og vejledere, der ønsker at tage deres arbejde til næste niveau.

Forløbet tager sit afsæt i en unik trefoldig kombination af videnskab, psykologi og spiritualitet,

bygget op, så du får værktøjer til at kunne transformere dit eget og andres liv.

Uddannelsen er baseret på teori, mentaltræning, kropsøvelser, personlig sparing, meditation, litterært pensum, opfølgning og gruppetræning – og der vil være plads til både dybe refleksioner og humor.

Der er optagelsessamtale forud for tilmelding og begrænset antal pladser

Hvorfor Meaning of life Masterclass?

Fordi vi lever i en tid, hvor vores bevidsthed åbner sig og hvor mange mennesker er klar til at tage et kvantespring og gennemgå en dybere udviklingsproces, for at skabe et mere meningsfyldt liv.

Mange søger efter en dybere mening med livet og har en bred viden om diverse emner indenfor selvudvikling. På trods af det, hænger de fleste alligevel fast i gamle mønstre og oplever at intentionen om et bedre liv ikke rigtig virker og at følelsen af meningsløshed smerter under overfladen.

Flere og flere søger efter et højere niveau af lykke, men hvordan vi egentlig får det, er ofte uklart.

Uddannelsen er derfor en ”hands on” køreplan, der i stedet åbner op til en anderledes og mere meningsfuld måde at leve livet på.

Mange traditionelle terapier har sit afsæt i ideen om årelang samtaleterapi, men på Meaning of life Masterclass, lærer du en unik terapiform der rykker hurtigere. Du får værktøjer til selv at kunne styre dit eget liv og bruge det i dit arbejde med klienter. Det handler om at opnå et højere bevidsthedsniveau, at turde tage ansvar for nuet og være kreativ i forhold til fremtiden.

Selvom det er nødvendigt i et vidst omfang at se på fortiden for at skabe en bedre fremtid, er uddannelsen ikke en rejse tilbage i tiden, hvor vi dvæler ved fortidens problemer i en terapeutisk analyse, men en fremadrettet rejse, hvor gamle mønstre skal erstattes af nye.

På modulerne lærer du om:

De underliggende psykologiske mekanismer bag dine klienters problematikker indenfor eksempelvis; selvværd, relationer, arbejdsliv, økonomi, sundhed, eksistentielle spørgsmål, spiritualitet og livskriser.

Den videnskabelige del indbefatter både viden om vores biologi, hjernens funktion, vores krop og vores celler og med en kvantefysisk vinkel til inspiration og refleksion.

Spiritualitet på en jordbunden måde, forskellige bevidsthedstilstande og meditative teknikker.

Vi kommer blandt andet igennem følgende:

 • Synkronisitet mellem hjerte og hjerne – hvordan man orienterer sig fra både hjertet og hjernen og dermed træffer bedre valg.
 • Intuition og indre ”kompas” – øvelser der træner og styrker intuitionen
 • Hvorfor det aldrig er for sent at få en ”god barndom”
 • Hurtig forløsning af følelser, – et værktøj der kan bruges resten af livet
 • Hvordan du kommer i ”Zonen” – altså den rette tilstand på det rette tidspunkt
 • Forvandlingstrappen – en metode til at bevæge sig mere målrettet efter sine ønsker
 • Om-programmering og hjernens ”filer” og hvordan nye vaner skabes
 • Kropsbevidsthed og hvordan man ændrer indre følelsestilstande
 • Traumer og blokeringer som årsag til at vi ikke tager de kvantespring vi gerne vil
 • Nuet, nærvær og tid
 • De to grundfølelser der ligger under alle vores tanker, følelser og handlinger
 • Meditation og ”hypnotiske niveauer”
 • Manifestation, en konkret model
 • Om neuronettet, hverdagsafhængighed og vores celler
 • Videnskabelige vinkler på din udvikling
 • Relationer, tilknytning, ensomhed og samklang
 • Epigenetik og Placebo effekt – Den biologiske respons på vores overbevisninger
 • Hvorfor vi sidder fast – lær at flytte dine klienter fra fastlåshed til frihed

Personlig sparring

Du får to individuelle sessioner af halvanden times varighed, hvor du får sparring og hjælp til det du har brug for og lyst til at sætte fokus på. Den ene vil ligge i starten af forløbet og den anden hen mod slutningen.

På modulerne vil du løbende få sparring på dine personlige udfordringer og interesseområder og have mulighed for at stille spørgsmål. Problemstillinger vinkles så alle kan lære og reflektere over temaet, på en konstruktiv og omsorgsfuld måde.

Gruppekald og facebookgruppe

Mellem hvert modul vil der være mulighed for at deltage i et fælles online møde af 2 timers varighed, hvor alle kan stille spørgsmål og få feedback.

Herudover oprettes der en lukket facebookgruppe, hvor det vil være muligt at have kontakt med de andre deltagere, stille spørgsmål og bede om feedback og refleksion fra gruppen.

Fakta om uddannelsen

 • Varer 9 måneder – fordelt på 6 moduler af 3 dage – i alt 18 undervisningsdage
 • Fælles online-møde mellem hvert modul
 • 2 x 1 time personlig session
 • Veksler mellem teori, øvelser og personlig sparring
 • Lukket Facebook gruppe til deling og inspiration
 • Mulighed for at lave en øve og sparringsgruppe med andre fra holdet
 • Deltagerbevis

Modulerne afholdes på Sjælland, nærmere adresse følger.

Datoer for modulerne

28-30 august 2020

25-27 september 2020

20-22 november 2020

22-24 januar 2021

5-7 marts 2021

16-18 april 2021

Alle dage kl.9.30-16.00

Tilmelding og pris

Hvis du er interesseret i at deltage på holdet der starter til august 2020, skal du kontakte mig via mail: kontakt@meaningoflife.dk eller på tlf.: 61223316, så aftaler vi en forudgående samtale.

Uddannelsen koster:

22.000 kr. ved engangsbetaling eller

24.000 kr. ved ratebetaling over 6 måneder (5 x 4000,- og 1 x 2000)

Forudbetalt depositum 2.000,- betales ved tilmelding. Det resterende beløb betales senest en måned før start. Depositum refunderes ikke, hvis du melder fra.

Der vil være vand, the, kaffe og frugt -og mulighed for tilkøb af frokost

Tilkøb af frokost gælder for alle 18 dage på modulerne og koster i alt:

1.500 kr.

Der vil under hele uddannelsen være mulighed for at købe individuel supervision til halv pris, en oplagt mulighed for dig der arbejder med klienter.

Min baggrund for at lave uddannelsen

Jeg brænder for at hjælpe mennesker, til at få et mere bevidst og meningsfyldt liv og min intention med uddannelsen, er at skabe stor forandring for hver enkelt deltager og for de mennesker som de efterfølgende arbejder med.

Mine uddannelser er:

4-årig uddannelse som ID-psykoterapeut v. Ole Vadum Dahl,

2-årig familieterapeut uddannelse (Kempler) fra Psykoterapeutisk institut i København

2-årig overbygningsuddannelse som Biologisk chok/traume-terapeut v. Ulla Rung Weeke

1-årig supervisor uddannelse v. Peter Kofoed.

Jeg har arbejdet som psykoterapeut og coach i mange år, både som privatpraktiserende og som ansat i en virksomhed der arbejder med sårbare og traumeramte voksne. Jeg har sideløbende, gennem 20 år, interesseret mig for den videnskab der underbygger mange såkaldt åndelige oplevelser.

I mere end 30 år var jeg spirituelt søgende, hvilket har givet mig dybe oplevelser af både livet og døden. Jeg har et indgående indblik i det vi kalder ”det overnaturlige” og dybe meditative tilstande. Jeg har taget et utal af kurser i meditation og været på diverse rejser i hele verden. Mine oplevelser har ført til et bredt syn på det at være menneske og jeg lever i dag et jordbundet liv, hvor humor og ”ikke-korrekthed” har rigtig god plads.

Jeg håber at vi ses på uddannelsen, til en fælles rejse ind i en mere bevidst fremtid.